İpek kirpik gusle engel mi?

İpek kirpik gusle engel mi?

İslam’da gusül, cünüp bir kişinin temizlenmesi için yapılması gereken bir ibadettir. Gusül, vücudu tamamen yıkamak ve belirli ibadet koşullarını yerine getirmek suretiyle gerçekleştirilir. İslami bakış açısından ipek kirpikler gusle engel oluşturmaz. Gusül sırasında vücudun tamamen yıkanması gerektiği için, saç ve kirpiklerin de bu temizliğe dahil olması önemlidir. İpek kirpikler, gusül sırasında normal yıkama işlemine engel teşkil etmez ve gusül ibadetini geçerli kılmaz. Gusül ibadeti için gerekli olan şartları yerine getirmek önemlidir ve ipek kirpikler bu şartları engellemez. Ancak, dini konularda kesin bir yanıt almak için dini otoritelerden veya din alimlerinden bilgi almak önemlidir.